Over mij

Ik ben een sociale, enthousiaste en sensitieve man, die open, eerlijk en gemakkelijk benaderbaar is. Dit maakt dat anderen bereid zullen zijn zich voor mij in te zetten en naar mij te luisteren. 

Qua persoonlijkheid ben ik iemand die actief is in het leggen en onderhouden van sociale contacten. Open en spontaan in mijn benadering en ik laat gemakkelijk mijn positieve emoties zien, waarmee ik de basis leg voor een prettige onderlinge verstandhouding. Van nature neem ik gemakkelijk de leiding op me en oefen graag invloed uit op het groepsproces, waarbij ik coöperatief en hulpvaardig ben ingesteld. Zaken pak ik energiek en voortvarend aan en straal dit ook uit op anderen, waardoor ik hen zal weten te motiveren. In mijn optreden kom ik daarnaast voldoende krachtig en zelfverzekerd over, waarbij ik er alles aan doe om anderen mee te krijgen. Als leidinggevende zal ik mijn team weten te enthousiasmeren en inspireren zich in te zetten voor het grotere geheel en tegelijkertijd zal ik zorgen voor teamgeest en een positieve onderlinge sfeer. Als leidinggevende ben ik resultaatgericht, gecombineerd met een mensgerichte stijl. Ik heb een ongedwongen, open manier van communiceren en geef duidelijk aan welke verwachtingen ik heb van mijn medewerkers.

Ik heb een resultaatgerichte werkinstelling en de nodige inzet om prestaties te leveren. In de aanpak van mijn werkzaamheden ben ik gemotiveerd en vasthoudend om mijn doelen te behalen. Door geloof in mijzelf kan ik doelmatig en zelfbewust mijn werkzaamheden oppakken en ook anderen daarin sturen. Voorts zet ik ideeën om in concrete taken en ben ik voldoende flexibel om deze bij te stellen wanneer de situatie dit van mij vraagt. Ik geef op een stimulerende wijze richting en begeleiding aan mijn team. En om doelstellingen te behalen zorg ik ervoor dat doelen en rollen duidelijk geformuleerd zijn en spreek verwachtingen uit over taken en verantwoordelijkheden.

Ik ben in staat verbanden te leggen, samenhangen te herkennen en nieuwe informatie te integreren. Qua aanleg ben ik goed in staat om verbale en numerieke informatie te begrijpen en te analyseren, de grote lijnen te zien en deze te vertalen naar de praktijk. Qua denkkracht ben ik onafhankelijk en kritisch. Ik kan snel logische conclusies trekken uit cijfermatige informatie, wat van belang kan zijn bij interpreteren van ken- en stuurgetallen.