Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het inzetten van een externe professional nuttig of noodzakelijk is. Enkele voorbeelden van “tijdelijke“ projecten zijn:

 1. uw collega vervangen bij tijdelijk/langdurige afwezigheid
 2. een vacature opvullen voorafgaand aan/tijdens een sollicitatieprocedure
 3. ondersteunen bij of zelfstandig draaien van projecten
 4. uw organisatie als “mystery guest” bezoeken en zo letterlijk vanuit de ogen van de klant/gast naar “het produkt” kijken en hiervan verslag uitbrengen
 5. een afdeling/organisatie doorlichten en hiervan de bevindingen rapporteren
 6. advies uitbrengen naar aanleiding van punt 4 en 5
 7. reorganiseren naar aanleiding van punt 4, 5 en/of 6
 8. coaching “on the job” van medewerkers ter verbetering van de service
 9. voor “kleinere” bedrijven een paar uur per periode hun volledige facilitaire dienst (re)organiseren
 10. een verzorgingshuis assisteren bij de voorbereidingen van deelname aan “Gastvrijheidszorg met Sterren”
 11. een goede basis neerzetten op het vlak van HACCP

De werkwijze is simpel. Het eerste contact is informatief. Ik kom bij u langs of u komt bij mij, om samen te kijken naar de bestaande situatie binnen uw bedrijf, de zaken waar u tegenaan loopt en waar u met de organisatie naar toe wilt. Bovendien kijken we of het wederzijds klikt. Is dat het geval dan kunnen we verder. U verstrekt de noodzakelijke informatie en geeft het gewenste resultaat aan. Wij spreken af wanneer u de offerte mag verwachten en ik geef u, indien mogelijk, een indicatie van de kosten en de doorlooptijd.

Als dit alles u aanstaat en u de opdracht verleent, worden alle onderdelen van de opdracht uitgewerkt. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en we gaan aan de slag, zodat u snel resultaat ziet.

Een klein bureau is flexibel en overzichtelijk. Elke opdracht wordt persoonlijk begeleid en gecoördineerd. Het concept wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwikkeld.