Eerste pilottraject ‘Samen’ van Gom Zorg verloopt succesvol

In december vorig jaar startte een eerste pilot voor ‘Samen’, waarin medewerkers van Gom Zorg niet-zorggerelateerde taken overnemen. De Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW) ging op één locatie proefdraaien. Na acht maanden kan een eerste balans worden opgemaakt. En die is positief. Inmiddels is ook de interesse bij andere zorginstellingen gewekt om Gom Zorg als ondersteuning in te zetten, zeker nu door corona de werkdruk in de zorg verder stijgt.